• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 19:42

    1- Η διατύπωση της § 2 του άρθρου 3 δεν επεξηγεί με παράδειγμα τι αφορά το 20 και το 23% της συνέντευξης. Προς αποφυγή επανειλημμένων ενημερωτικών εγκυκλίων, ευκταίο είναι να αναγραφεί η επεξήγηση του συστήματος μοριοδότησης, με παράδειγμα, όπως πχ υπήρχε στο άρθρο 4 της Υπ.Αποφ 17653/1984. 2-Στον πίνακα 1(Προϋπηρεσία Α) δεν είναι σαφές και κατανοητό πως λειτουργεί ο συντελεστής x10 3-Στον πίνακα 2 (Επιστημονικό έργο) και στους πίνακες 3 και 4α και 4β (Εκπαιδευτική δραστηριότητα) η βαθμολογία βασίζεται κατά απαράδεκτο τρόπο μόνο στον ΑΡΙΘΜΟ και όχι και στην ουσιαστική αξία των ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων κτλ. Η επικράτηση αυτής της λογικής θα οδηγήσει στην παραγωγή ασήμαντων και ευτελών ανακοινώσεων, εργασιών κτλ ώστε οι υποψήφιοι για κατάληψη θέσεως στο ΕΣΥ να εμφανίζουν σημαντικό αριθμό αυξάνοντας έτσι τα μόρια τους. 4-Πίνακας 1β στην δομημένη συνέντευξη: α-Στην απάντηση για τους ασθενείς που εξετάστηκαν/ παρακολουθήθηκαν και ο πλέον ειλικρινής υποψήφιος θα δώσει ένα αυθαίρετο αριθμό από το κεφάλι του γιατί σε κανένα νοσοκομείο δεν τηρούνται τέτοια στοιχεία. β) ο αριθμός και μόνο των χειρουργικών πράξεων αξιολογεί κατά τον ίδιο τρόπο πχ 100 εγχειρήσεις για κύστη κόκκυγος με 100 γαστρεκτομές. Επίσης εξομοιώνεται ο χειρουργός με τον α΄και β΄ βοηθό στο χειρουργείο. Με τον αριθμό μόνο μπορεί να υπάρξει το τραγελαφικό αποτέλεσμα υποψήφιος με προϋπηρεσία σε μικρό χειρουργικό τμήμα με 2-3 ιατρούς και απλές χειρουργικές πράξεις να έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων από άλλο υποψήφιο 3βαθμιού νοσοκομείου με βαρύτατες επεμβάσεις και στο οποίο λόγω του μεγαλύτερου αριθμού ιατρών η συμμέτοχή τους στα χειρουργεία γίνεται εκ περιτροπής. γ) Βάσει των ανωτέρω το ίδιο μη ελέγξιμο είναι και το ποσοστό επεμβατικών πράξεων κτλ που επιτελέστηκαν σε σύγκριση με αυτές που μπορούν να επιτελεσθούν. 5-Πίνακες 1α και 1β στην δομημένη συνέντευξη για τα στοιχεία της τελευταίας 5ετιας. α-δεν υφίσταται εμφανής διαχωρισμός για τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο λήψης ειδικότητας, σε σχέση με τα στοιχεία για την περίοδο μετά την λήψη, ώστε τα πρώτα να μπορούν, όπως αναφέρεται να μειωθούν κατά το ήμισυ. Εάν πχ ένας υποψήφιος το διάστημα της τελευταίας 5ετιας ήταν ειδικευόμενος για 2 χρόνια και 2 μήνες πως θα προκύψει το τι έχει κάνει αυτό το διάστημα από το σύνολο των πράξεων που προσκομίζει; Αυτές δεν μπορούν να καταμεριστούν ως αριθμός πράξεων/μήνες ειδικότητας, όταν, όπως είναι ευνόητο, προς το τέλος της ειδικότητας συνήθως στους ειδικευόμενους ανατίθενται αυξημένα καθήκοντα.