• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Θ.' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 20:08

    Είναι προφανές ότι οι συντελεστές προϋπηρεσίας περιέχουν εγγενώς πολλές αδικίες. 1. παρατασιακοί ειδικευόμενοι ( αν και έχουν τον τίτλο ειδικότητας εργάζονται ως ειδικευόμενοι και συχνά σε άλλο τμήμα) ο ίδιος συντελεστής με τους επιμελητές ή επικουρικούς του ΕΣΥ 2. Προϋπηρεσία σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ νοσοκομείο του εξωτερικού ανώτερο συντελεστή από προϋπηρεσία στο ΕΣΥ;;; (πχ υποψήφιος από γειτονική Βαλκανική χώρα με εργασία στη χώρα του θεωρείται σημαντικότερη από εργασία στην Ελλάδα;)