• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 21:48

    3 σχόλια επι του άρθρου: 1.Οτιδήποτε αναφέρεται στο βιογραφικό του υποψηφίου και μοριοδοτείται, πρέπει να αποδεικνύεται με κατατεθειμένο το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή βεβαίωση,εμπρόθεσμα και υποχρεωτικά από τον υποψήφιο. Έχει αποτελέσει συνήθη πρακτική έως τώρα να γίνεται επίκληση του "κειμένου" που αναφέρεται στο βιογραφικό του υποψηφίου για να δικαιολογηθεί η μοριοδότηση του, ενώ υπάρχει έως και καθολική απουσία των αντίστοιχων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τον φάκελο του υποψηφίου. 2.Είναι ορθό να ελέγχεται από διοικητικό υπάλληλο, η ύπαρξη και εγκυρότητα όλων των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που μοριοδοτούν τον υποψήφιο. Από την μέχρι τώρα εμπειρία τα γραφεία προσωπικού των νοσοκομείων ουδέποτε έχουν ελέγξει την σχετικότητα την ακρίβεια και εγκυρότητα των αντιστοιχων εγγράφων και αρέσκονται μόνον στην "παραλαβή" του φακέλου του υποψηφίου. Δεν αναφέρομαι στα τυπικά δικαιολογητικά (πτυχίο, άδεια, ειδικότητα). 3. Η πρόσκληση των ΔΥΠΕ σε κλινικές για αναζήτηση εισηγητή ως "εθελοντή" εχει δημιουργήσει προβλήματα και πρέπει να καταργηθεί. Η επιλογή με κλήρωση δεν είναι η καλύτερη αλλά είναι προτιμότερη έναντι της αναζήτησης εθελοντή. Εθελοντές εισηγητές έχουν κατ' επανάληψη μεροληπτήσει υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου.