• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝ' | 12 Δεκεμβρίου 2017, 12:57

    Εξακολουθεί να ισχύει η τιμωρητική ρήτρα του άρθρου 4Ε του Ν3754/2009 για την εξέλιξη των Ιατρών που ΕΣΥ που καταλαμβάνουν άλλη θέση. Πώς σκοπεύετε να την αντιμετωπίσετε; Ιατροί οι οποίοι εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν "προϋποθέσεις άγονης θέσης" (ειδικότητες που ασκούνται αποκλειστικά σε τριτοβάθμια νοσοκομεία). Πώς θα μπορούν να αλλάξουν Νοσοκομείο, με δεδομένο ότι εξαιρούνται συστηματικά από μεταθέσεις, μετατάξεις κλπ, σε σχέση με τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, ακόμη και αν αφορούν κενές, μη πληρωθείσες και μη προκυρηχθείσες θέσεις. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;