• Σχόλιο του χρήστη 'FK' | 12 Δεκεμβρίου 2017, 13:26

    Είναι θετική η αποδοχή της ανάγκης για αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων για την κρίση των ιατρών ΕΣΥ αλλά ο τρόπος που γίνεται η μοριοδότηση υπονομεύει τον σκοπό. Συγκεκριμένα έχω να επισημάνω 2 αρνητικά σημεία: 1) Στη μοριοδότηση της προυπηρεσίας: Η απασχόληση σε νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας που είναι πλήρης και αποκλειστική και αποτελεί τον βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας δεν λαμβάνει την μοριοδότηση που της αντιστοιχεί. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η προυπηρεσία σε νοσοκομείο του ΕΣΥ έχει συντελεστή 1,85 τη στιγμή που η εργασία σε ιδιωτική κλινική ως συνεργάτης ! (όρος που δεν έχει καμία θεσμοθέτηση και είναι πραγματικά αμφίβολη και μάλλον άσχετη η σχέση του με προυπηρεσία ) λαμβάνει μοριοδότηση 1,25! Επίσης γιατί η έμμισθη θέση σε νοσοκομείο του εξωτερικού είναι πάντα σημαντικότερη ως προυπηρεσία απο τα Ελληνικά νοσοκομεία του ΕΣΥ. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο του ΕΣΥ καλύτερο από το οποιοδήποτε νοσοκομείο του εξετωρικού! Αν πρόκειται για κέντρο του εξωτερικού και ο ιατρός λαμβάνει εμπειρία σε συγκεκριμένο τομέα αυτό έχει λαμβάνεται ήδη υπόψιν και μοριοδοτείται στην κατηγορία εκπαίδευση (μετεκπέδευση σε κέντρο του εξωτερικού) 2) Η μοριοδότηση των ανακοινώσεων σε συνέδρια οποιασδήποτε εταιρείας, ομίλου ή συνάθροισης δεν απηχεί σε καμία περίπτωση το επιστημονικό έργο του υποψηφίου. Είναι γνώστες οι συζητήσεις για τη σκοπιμότητα των πολυάριθμων αυτών συνεδρίων και θεωρώ ατυχής τη θεσμική ενίσχυση τους με μοριοδότηση των συμμετεχόντων. Επί του παρόντος είναι αρκετό να ληφθούν υπόψιν οι ανακοινώσεις στην εταιρεία κορμού κάθε ειδικότητας που απολαμβάνει τη μεγαλύτερη συγκριτικά επιστημονική αποδοχή.