• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Ραφαηλίδης' | 12 Δεκεμβρίου 2017, 13:51

    Η αξιολόγηση των κριτηρίων για τους διορισμούς των ιατρών του ΕΣΥ είναι κάτι που έπρεπε να γίνει, ώστε να υπάρχει αντικειμενική εισήγηση και κρίσεις των ιαρών ΕΣΥ. Θα πρέπει όμως να τεθούν ακριβείς παράμετροι, που να αξιολογούν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιδόσεις των υποψηφίων, ώστε να αποφεύγονται οι ενστάσεις. Για παράδειγμα στο επιστημονικό έργο, άν και προβλέπονται: "Ομιλίες σε συνέδρια στην Ελλάδα (μη διεθνή) (Συντελεστής 1,25 Χ αριθμό)", δεν αξιολογείται το αντίστοιχο προσόν για τα διεθνή συνέδρια όπου μαλιστα θα πρέπει να υπολογίζονται με υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας. Παρομοίως οι άλλες επιστημονικές δραστηριότητες:(συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, αξιολογητής σε έγκυρο περιοδικό, συγγραφή ή συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων, ή μη συναφές μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) βαθμολογούνται με 25 μόρια μόνο (όλες μαζί ή η καθε μιά;). Εδώ πρόκειται σοβαρές επιστημονικές δραστηριότητες που θα πρέπει να βαθμολογούνται με υψηλούς συντελεστές και με σειρά βαρύτητας: συγγραφή ξενόγλωσσων βιβλίων, συγγραφή ελληνικών βιβλίων, μεταδιδακτορικό -συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε συγγραφή κεφαλαίων ξενόγλωσσων βιβλίων, συμμετοχή σε συγγραφή κεφαλαίων ελληνόγλωσσων βιβλίων, 2ο διδακτορικό, 2ο μεταπτυχιακό, αξιολογητής σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό συναφές, αξιολογητής σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό συναφές κοκ. Στην προϋπηρεσία προσμετράται ο χρόνος παρατασιακού ειδικευόμενου με τίτλο ειδικότητας. Δεν αναφέρεται τι υπολογίζεται σε παρατασιακό ειδικευόμενο που δεν έχει ακόμη τίτλο ειδικότητας.