• Σχόλιο του χρήστη 'Λύτρας Θεόδωρος' | 16 Αυγούστου 2018, 10:57

    Τι σημαίνει "οφείλουν να διακόψουν εντός δύο ετών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου την άσκηση οιασδήποτε φύσεως ιδιωτικού έργου"? Ειδικά ως προς το επιστημονικό προσωπικό, μια τέτοια ευρεία καθολική απαγόρευση είναι αδιανόητη. Θα απαγορέψετε σε επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ π.χ. να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, αμοιβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών? Θα απαγορέψετε π.χ. τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα, όπου επίσης αμοίβεται κανείς με δελτίο παροχής υπηρεσιών? Ή μήπως κάθε φορά που θα είναι να διδάξει κανείς σε ένα ΠΜΣ θα πρέπει να ζητάει άδεια από υπηρεσιακό συμβούλιο?? Αν ο στόχος είναι να κλείσουν οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ τα ιατρεία τους, αυτό ας οριστεί ρητά και στενά, όχι καθολικά και τυφλά. Ή τουλάχιστον ας μπουν στο εδάφιο αυτό κάποιες αναφορές ως προς το τι επιτρέπεται, π.χ. "η ιδιωτική εξάσκηση επιστημονικού έργου συμβατού με το χαρακτήρα και τους σκοπούς του οργανισμού".