• Σχόλιο του χρήστη 'Έλενα Μαλτέζου' | 16 Αυγούστου 2018, 11:06

    Τι σημαίνει "Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που υπηρετούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ., βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες του, κατατάσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ. σε οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ."? Αν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση θέσεων - προσωπικού, ποια θα είναι τα κριτήρια? θα είναι μία ανοιχτή διαδικασία εντός ΚΕΕΛΠΝΟ? Πόσο "Μεταβατικές" θα είναι οι διατάξεις αυτές?