• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Δασκάλου' | 20 Αυγούστου 2018, 11:42

    Σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση η δημιουργία του Ινστιτούτου, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται και στο παρόν άρθρο όπου εξειδικεύονται τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες αυτού. Παρόλα αυτά η λειτουργία Εθνικού Πληθυσμιακού Μητρώου Νεοπλασιών θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερέστερα σε ξεχωριστό άρθρο του νομοσχεδίου καθώς αφορά υπηρεσία κομβικής σημασίας για τον έλεγχο της νόσου (επιδημιολογική επιτήρηση, κατεύθυνση προσυμπτωματικών ελέγχων και πρόληψη) σε μια χώρα. Η διεθνής εμπειρία δείχνει τη λειτουργία ειδικών δομών που λειτουργούν περιφερειακά στις χώρες όταν αυτές έχουν μεγάλο πληθυσμό ή κεντρικά όταν είναι πληθυσμιακά μικρές και μπορούν να λειτουργήσουν κεντρικά. Επίσης η ειδικότητα του καταγραφέα νεοπλασιών (cancer registrar) στις χώρες με υψηλού επιπέδου καταγραφή των νέων περιστατικών καρκίνου προτείνεται ως ξεχωριστή ειδικότητα (εξειδικευμένος επιστήμονας υγείας με γνώσεις βιοστατιστικής - δημογραφίας υγείας) συνδυαζόμενη με όλες τις δυνατότητες που δίνουν πλέον τα πληροφοριακά συστήματα υγείας και η ηλεκτρονική εφαρμογή πιστοποιητικών θανάτων. Η Ελλάδα είναι η μοναδική αναπτυγμένη χώρα η οποία δεν έχει καταφέρει ως και σήμερα τη λειτουργία πληθυσμιακού μητρώου καρκίνου. Η προσπάθεια δημιουργίας Ινστιτούτου με το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να εξειδικεύσει με ξεχωριστό άρθρο τη λειτουργία πληθυσμιακού μητρώου μετά και την εμπειρία προσπάθειας λειτουργίας αρχείου τα προηγούμενα χρόνια και τη χρηματοδότηση αυτού από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 (δημιουργία βάσης δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα, εκπαίδευση μονίμων υπαλλήλων νοσοκομείων ως καταγραφείς καρκίνου, αφορά εξοπλισμού κ.α.). Στο άρθρο για το αρχείο νεοπλασιών θα πρέπει να αναφέρεται και η διάδοχη κατάσταση για τους υπαλλήλους των νοσοκομείων που έχουν οριστεί από τις διοικήσεις αυτών ως καταγραφείς νεοπλασιών (στη πλειοψηφία τους ΤΕ Επισκεπτών Υγείας) και έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση από το Υπουργείο με τη χρηματοδότηση και της Ε.Ε.. Εάν η διαδικασία λειτουργίας του μητρώου ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία λειτουργίας αυτή θα πρέπει να καταγραφεί στο νομοσχέδιο με στόχο η λειτουργία μητρώου να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Ινστιτούτο. Ευχαριστώ.