• Σχόλιο του χρήστη 'Πύλλη Μαγδαληνή' | 20 Αυγούστου 2018, 22:27

    Λογική η διάρθρωση των διευθύνσεων. Σίγουρα πρέπει να συμπεριληφθεί διεύθυνση ποιότητας όπως και στους αντίστοιχους φορείς τους εξωτερικού (πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρεμβάσεων, δομών, γραφείων), Μια άκρως ενδιαφέρουσα διοικητική διάρθρωση αναφέρεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.cdc.gov/about/pdf/organization/cdc-photo-org-chart.pdf