• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 22 Αυγούστου 2018, 10:27

    Ο σκοπός του νέου οργανισμού ΕΟΔΥ, περιγράφεται συνοπτικά και σημαντικά θέματα που αφορούν τον πυρήνα της δημόσιας υγείας χρήζουν διεξοδικότερης ανάλυσης.. Αυτό που π.χ. δεν αναφέρεται πουθενά στο παρόν νομοσχέδιο σε αντίθεση με το άρθρο 19 του παρόντος που αφορά το ΕΙΝΕ και αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια και περιγραφή είναι οι αρμοδιότητες του ΕΟΔΥ. Για παράδειγμα, θα έχει την αρμοδιότητα να σχεδιάζει και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη διαμόρφωση Εθνικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο του σκοπού του, να συντάσσει και δημοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες, να γνωμοδοτεί επί ζητημάτων βιοηθικής και δεοντολογίας που άπτονται του αντικειμένου του, να εισηγείται την εναρμόνιση σε διάφορα θέματα που άπτονται του σκοπού του με τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή σχετικούς διεθνής φορείς κλπ Η μη αναφορά σαφών αρμοδιοτήτων στο παρόν νομοσχέδιο δημιουργεί θολό τοπίο για τους στόχους του ΕΟΔΥ καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του. Σε σχέση με το ΕΙΝΕ ποια θα είναι η σχέση του ΕΟΔΥ σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, πρόληψης , επικοινωνίας, προγραμμάτων κ.α Αν για κάθε νόσο όπως Διαβήτης , Καρδιαγγειακά κλπ δημιουργείται ένα αντίστοιχο ινστιτούτο με το ΕΙΝΕ σε τρίτο φορέα θα πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων. Ο μη σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με την τροποποίηση και πιθανόν συρρίκνωση της λειτουργίας του ΕΟΔΥ σε σχέση με το ΚΕΕΛΠΝΟ ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην μπορεί να πιστοποιηθεί ως Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και να μην μπορεί να αποτελεί εθνικό αντιπρόσωπο και να αναγνωρίζεται από διεθνής οργανισμούς όπως το ECDC ,το CDC με αποτέλεσμα την απομόνωση και εσωστρέφεια, καταστροφικό για την Δημόσια Υγεία.