• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 22 Αυγούστου 2018, 10:45

    Η Διοικητική Διάρθρωση με την τριετή θητεία και ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης Επιστημονικής Λειτουργίας και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας και στη συνέχεια των διαφόρων Διευθύνσεων είναι απαρχαιωμένη, ξεπερασμένη, καθόλου ευέλικτη και αναποτελεσματική , για έναν οργανισμό Δημόσιας Υγείας και ταχείας απόκρισης . Μειώνει το κύρος και δεν δίνει επαγγελματικό κίνητρο, πρωτοβουλία και επιστημονική υπευθυνότητα στους επικεφαλής των Διευθύνσεων. Ο κεντρικός ρόλος Οικονομικού Γενικού Διευθυντή σε έναν οργανισμό Δημόσιας Υγείας Δημοσίου Δικαίου δεν προκύπτει σε κανένα αντίστοιχο διεθνή οργανισμό. Η ανάγκη της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι πλήρως οριοθετημένη με τους νόμους και δεν εμπλέκεται με την διοικητική λειτουργία και διαχείριση των οργανισμών. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε έναν οργανισμό που συστήνεται σήμερα Διεύθυνση Ποιότητας κατά τα διεθνή πρότυπα καθώς και για την Περιβαλλοντική Υγεία. Δεν γίνεται καμία αναφορά για Διεύθυνση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Που θα υπάγονται το ΚΕΔΥ κα τα ΠΕΔΥ.