• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 22 Αυγούστου 2018, 10:45

    Ο ορισμός των Κέντρων Αναφοράς περιγράφεται στις αρμοδιότητες του ΚΕΕΛΠΝΟ και με το παρόν άρθρο παρ.1 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από ΑΠΛΗ γνώμη του Ε.ΣΥ.ΔΥ. όχι ΣΥΜΦΩΝΗ γνώμη και χωρίς να περιγράφεται η διαδικασία και τα κριτήρια «βαφτίζονται» Κέντρα Αναφοράς και τους ανατίθενται προγράμματα ,ερευνητικά κονδύλια κλπ. Για να μην αποτελέσει παγκόσμια πρωτοτυπία θα πρέπει να περιγραφούν με σαφήνεια τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις ,οι όροι, και οι διαδικασίες του καθορισμού των Κέντρων Αναφοράς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προκειμένου να μπορούν να ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ και να αναγνωρίζονται διεθνώς και να συμμετέχουν σε διεθνή δίχτυα συνεργασιών. Στην παρ.3 περιγράφεται η συνεργασία του ΕΟΔΥ με άλλους φορείς μέσα από προγραμματικές συμβάσεις όπου στην ουσία μεταφέρονται αντικείμενα του σκοπού του ΕΟΔΥ όπως συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων σε τρίτους. Θα πρέπει να καθορίζεται από το παρόν, ο έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών προσωπικών δεδομένων και η διαχείριση των εθνικών κατ’ ουσία αυτών αρχείων από τρίτους με ότι αυτό σημαίνει.