• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 22 Αυγούστου 2018, 10:31

    Στη παρ.3 θα πρέπει να γίνει αναφορά του συγκεκριμένου αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στον οργανισμό και με ποια διαδικασία( συγκεκριμένη διάταξη ) θα καταταγούν σε συγκεκριμένο αριθμό οργανικών θέσεων του ΕΟΔΥ. Η οργανική θέση σε νέο οργανισμό δημοσίου δικαίου θεωρείται καινούργια πρόσληψη. Προφανώς πρέπει να περιγραφούν τα κριτήρια αξιολόγησης και να διασαφηνιστούν θέματα όπως η άσκηση ιδιωτικού έργου, η κάλυψη θέσεων του ΕΟΔΥ από μη εργαζόμενους στο ΚΕΕΛΠΝΟ και η μη ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στην περίπτωση της παρ.4 του παρόντος άρθρου που σημαίνει απόλυση του εργαζόμενου.