• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Στάθης Αβραμίδης' | 22 Αυγούστου 2018, 12:09

    Προκειμένου να γίνει πιο γόνιμη η διαβούλευση, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν και τα τμήματα κάθε διεύθυνσης, ενώ κάποια διάταξη να προβλέπει την δημιουργία και νέων τμημάτων κατόπιν απόφασης του ΔΣ, όταν και αν προκύψουν ανάγκες στο μέλλον. Έτσι το οργανόγραμμα θα είναι πιο πλήρες και κατανοητό σε όσους θα το θέσουν νομοθετικά σε ισχύ, αλλά θα δώσει και χώρο για περισσότερες προτάσεις, κάτι που τώρα δεν είναι δυνατόν, αφού όλα αυτά θα οριστούν σε δεύτερη φάση μέσα από τον εσωτερικό κανονισμό που θα δημιουργηθεί για να ερμηνεύσει το παρόν όταν τεθεί σε ισχύ. Κάτι τέτοιο έγινε στην περίπτωση του ΕΙΝΕ (άρθρο 25). Δεν είναι κατανοητός ο λόγος που ο συντάκτης του ίδιου σχεδίου νόμου στην μια περίπτωση (ΕΟΔΥ) είναι λακωνικός ενώ στην άλλη (ΕΙΝΕ) αναλυτικός.