• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 23 Αυγούστου 2018, 17:38

    Η προτεινόμενη διάρθρωση είναι παρωχημένη, μάλλον στην προσπάθεια να μην μεταβάλει το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας. Ο λόγος ύπαρξης γενικών διευθύνσεων σχετίζεται με την βέλτιστη οργάνωση διακριτών τομέων και όχι για άκριτη ενσωμάτωση ασυσχέτιστων επιστημονικών κατευθύνσεων. Καλό παράδειγμα αποτελεί η οργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ίσως το ECDC. Ακόμα και στα υπουργεία εφαρμόζεται πλέον η λογική των διοικητικών και των τομεακών γενικών διευθύνσεων. Επίσης δεν αρκεί η αναγραφή των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων. Πρέπει να αποτυπωθεί η πλήρης διάρθρωση προκειμένου αυτή να μπορεί να κριθεί ολοκληρωμένα, και να συσχετιστεί με προσοντολόγια και καθήκοντα των εργαζομένων, η έλλειψη των οποίων δεν είναι τυχαία.