• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Μ.' | 23 Αυγούστου 2018, 22:06

    Ο τρόπος σύνταξης της πρόβλεψης της παραγράφου 3 είναι εντελώς προβληματικός. Με τον παρόντα νόμο δεν ορίζεται σαφώς η διάρθρωση και το οργανόγραμμα του νέου οργανισμού, παραπέμποντας το θέμα σε μελλοντικές υπουργικές εφαρμοστικές αποφάσεις και την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού. Η έλλειψη αυτή αλλά και η χρήση της διατύπωσης ότι οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ του ΚΕΕΛΠΝΟ, όχι όσοι έχουν την συγκεκριμένη εργασιακή ιδιότητα κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, αλλά όσοι εξακολουθούν να την έχουν σε μελλοντικό χρόνο (κατά τον χρόνο δημοσίευσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.), που με τους κλασσικούς χρόνους έκδοσης προεδρικού διατάγματος για κανονισμούς μπορεί να είναι το 2020, ότι θα λάβουν οργανικές θέσεις, οδηγεί στο ότι κάποιοι εξ αυτών, πολλοί ή λίγοι, θα απολυθούν ή θα αναγκαστούν σε μετατάξεις. Σε αυτό συντείνει και το ότι δεν γίνεται αναφορά για προσωποπαγείς θέσεις, ώστε δοθεί μία πρακτική λύση και σε όποιους δεν θα ταιριάζουν στο όποιο οργανόγραμμα προκριθεί, και το οποίο αναμενόμενα θα έχει μικρότερο αριθμό εργαζομένων, ιδιαιτέρως σε διοικητικές θέσεις. Το ότι οι εργαζόμενοι θα καταταχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενα να έχει διεξαχθεί αξιολόγηση, και χωρίς να υπάρχουν προσοντολόγια, δίνει την ευχέρεια στο όργανο αυτό να τοποθετήσει με τα δικά του κριτήρια, και τους περισσευούμενους να τους βάλει στις θέσεις ψυγεία.