• Σχόλιο του χρήστη 'Καθ. Α. Καττάμης' | 4 Σεπτεμβρίου 2018, 23:09

    Η θητεία στα όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικού Συμβουλίου πρέπει να είναι χρονικά αντίστοιχη με τη θητεία του προέδρου στην αντίστοιχη Εταιρεία και όχι υποχρεωτικά 4 ετής ή και να μπορεί κάθε εταιρεία να διορίσει δικό της εκπρόσωπο εφόσον ο Πρόεδρος δεν δύναται να συμμετέχει Καθ. Α. Καττάμης Πρόεδρος της ΕΕΠΑΟ