• Σχόλιο του χρήστη 'Εμμανουέλα' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 11:25

    Η Ελλάδα υπερτερεί σε διαφθορά στον κλάδο της υγείας για τον οποίο «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμόρφωσε πέντε κατηγορίες-μορφές διαφθοράς στην υγεία, μεταξύ αυτών και "Ακατάλληλο ή προβληματικό ή εκ προθέσεως παραπλανητικό μάρκετινγκ, προβολή και προώθηση ιατρικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων" Ανάμεσα στις αιτίες εμφάνισης αναφέρεται: (1) Η μεγάλη ανοχή στη διαφθορά. Αυτά σε συνδυασμό με τις αδυναμίες και τα κενά στη νομοθεσία και τις διαδικασίες είναι αποτελέσματα της βασικής αιτίας. (2) Η περιορισμένη διαφάνεια και τα ελλείμματα στην πληροφόρηση για τα δικαιώματα των ασθενών και τα πρότυπα παροχής υπηρεσιών στην υγεία. (3) Οι περιορισμένοι, περιχαρακωμένοι και μη ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελέγχου. (4) Οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος με τα υψηλά ποσοστά ατιμωρησίας. (5) Οι διοικητές των νοσοκομείων δεν επιλέγονται βάσει αυστηρών επαγγελματικών κριτηρίων. Ενώ στα προτεινόμενα μέτρα προτείνει την: 1.Η εφαρμογή και η τήρηση του νόμου. 2.Οι καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί ελέγχων. 3. Καλύτερα συστήματα λογοδοσίας. Κατόπιν των παραπάνω, για την μείωση της διαφθοράς και επειδή η ανοχή σημαίνει συνενοχή, ο συγκεκριμένος οργανισμός θα πρέπει να συμπεριλάβει στους στόχους του την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα τους και την καταπολέμηση της διαφήμισης των ιατρών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα πρέπει να συμπεριληφθεί ικανός αριθμός εκπροσώπων των ασθενών - πολιτών.