• Σχόλιο του χρήστη 'Κούλης Γιαννουκάκος' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 14:11

    Στη Διοικητική Διάρθρωση του Ε.Ο.Δ.Υ. θα πρέπει να περιλαμβάνεται ειδική διεύθυνση για τις Σπάνιες Παθήσεις (Σπάνια νοσήματα) γιατί διαφορετικά υποβαθμίζονται πάρα πολύ, εάν υπάγονται κάπου. Αυτό δείχνει η Ευρωπαϊκή εμπειρία.