• Σχόλιο του χρήστη 'Κούλης Γιαννουκάκος' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 14:59

    Θα πρέπει να προστεθούν στην παρακάτω πρόταση και τα Εργαστήρια των Ερευνητικών Κέντρων Τμήματα των Α.Ε.Ι., εργαστήρια της Ε.Σ.Δ.Υ. και Μονάδες Νοσοκομείων ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα