• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Στάθης Αβραμίδης' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 15:55

    H προστασία της δημόσιας υγείας είναι ένα τεράστιο και πολυπαραγοντικό εγχείρημα. Απαιτεί την συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Κατά την διάρκεια ορκωμοσίας στην ΕΣΔΥ (https://www.youtube.com/watch?v=H7nAVt4Kr2o), ο Κοσμήτορας της (και Αναπληρωτής Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ), Καθ. Αλκιβιάδης Βατόπουλος, το διατύπωσε με τον πιο εύγλωττο τρόπο: "Η σχολή και εσείς (εννοεί οι απόφοιτοι) είσαστε διαφορετικοί από το σύνηθες. Η οδοντιατρική βγάζει οδοντιάτρους. Η ιατρική βγάζει γιατρούς. Η σχολή πολιτικών μηχανικών βγάζει πολιτικούς μηχανικούς. Εσείς έχετε τελείως διαφορετικό background και θα κάνετε διαφορετικά πράγματα. Θα δουλέψετε από υπηρεσίες δημόσιας υγείας μέχρι [...] δεν μπορώ να φανταστώ τι. Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη σε όλα αυτά. Η δημόσια υγεία. Όταν επιλεχθήκατε είδατε ότι πήραμε ανθρώπους που κατά αρχήν φαινόντουσαν λίγο άσχετοι. Είναι αυτό που λέμε βιομηχανική κατασκοπεία. Να βάλουμε πράκτορές μας μέσα, ώστε να μπει η λογική της δημόσιας υγείας." Επειδή η ΕΣΔΥ είναι το καθ' ύλην ίδρυμα παραγωγής ειδικών δημόσιας υγείας, η παραπάνω άποψη ως προς το εύρος αρμοδιοτήτων όσων την υπηρετούν εντός ΕΟΔΥ, πρέπει να αντικατοπτρίζεται από την νομοθεσία. Όσοι υπηρετούν την δημόσια υγεία εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ, δεν πρέπει "αποστειρωμένα" να συνεργάζονται μόνο με φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας. Όμως, το εδάφιο 2(β) αναφέρει: β) Η συστηματική συνεργασία σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας με το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, καθώς και με τις μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας προτείνοντας την εκπόνηση δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας στην εκπαίδευση (πρόληψη πνιγμών, ηλιακή ακτινοβολία, οδική ασφάλεια, κτλ). Συνεργάζεται με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σκοπό την δημιουργία οδηγιών για τα τρόφιμα ή τον ψεκασμό για τα κουνούπια. Θεωρώ λοιπόν ότι το εδάφιο 2(β), πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: β) Η συστηματική συνεργασία σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας με το Υπουργείο Υγείας αλλά και όλα τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, οι δράσεις των οποίων επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την δημόσια υγεία, καθώς επίσης και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και τις μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας. Επίσης, πιστεύω ότι για τον ίδιο λόγο, η παράγραφος 2(η) πρέπει να αναδιατυπωθεί, κάνοντας αναφορά στην δυνατότητα συμμετοχής σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Όλα ξεκινούν από την παιδεία. Πρέπει ο ΕΟΔΥ να μπορεί να συνεργάζεται και διδακτικά με διάφορα πανεπιστήμια σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέροντας γνώσεις: η) Η συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και η συμβολή στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και άλλων ειδικών, περιλαμβανομένης και της υποστήριξης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών όπως προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, συμποσίων και συνεδρίων, με στόχο την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων της χώρας στην επιστημονική συνεργασία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.