• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 17:43

    Θα πρότεινα ανάμεσα στους σκοπούς του οργανισμού (Άρθρο 02) να προστεθεί η εκτίμηση των υγειονομικών προτεραιοτήτων επί τη βάση των μειζόνων προβλημάτων υγείας του πληθυσμού και ο σχεδιασμός παρεμβάσεων τόσο στην επικράτεια όσο και σε επιλεγμένες περιφέρειες. Επίσης από τους σκοπούς απουσιάζουν αναφορές στη μείωση των ανισοτήτων και στην εκτίμηση του κόστους/οφέλους των διαφόρων παρεμβάσεων.