• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 17:23

    Από το άρθρο αυτό απουσιάζει η αναφορά σε Διεύθυνση για την εκτίμηση των μειζόνων κινδύνων, του σχεδιασμού διατομεακών παρεμβάσεων με την εκτίμηση του κόστους και της ωφέλειας.