• Το παρόν νομοσχέδιο στοχεύει στην διαμόρφωση Εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο που κρίνεται επιτακτική και αναγκαία καθώς ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και μείζον εθνικό αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα Υγείας. Ο καρκίνος, όπως αναφέρεται, είναι μια νόσος που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ένα εμπόδιο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου η ανάγκη για ενημέρωση, για πρόληψη της νόσου από τους κατεξοχήν αρμόδιους Επαγγελματίες Υγείας, αλλά και η υπεύθυνη, ολιστική και ασθενοκεντρική αντιμετώπιση μέσω της διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για τη νόσο, είναι επιβεβλημένη. Στα πλαίσια αυτά η ενεργή συμμετοχή και στελέχωση με επιστήμονες Διαιτολόγους-Διατροφολόγους ΠΕ/ΤΕ, κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, θα πρέπει να θεωρείται αναγκαία και αυτονόητη, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του νομοσχεδίου. Άρθρο 2: Δεν περιγράφεται με ακρίβεια το προσωπικό που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τον σκοπό αυτό, παρά μόνο γίνεται αναφορά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με κινητές μονάδες. Η περιγραφή του ρόλου κάθε επαγγελματία υγείας στην Δημόσια Υγεία, από όποιο φορέα κι αν προέρχεται (Υγειονομική Περιφέρεια, υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας) και βάση των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε κλάδου, οφείλει να διευκρινιστεί στο παρόν σχέδιο νόμου. Οι επιστήμονες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι ΠΕ, απόφοιτοι της Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, έχουν εκπαιδευτεί (θεωρητικά και πρακτικά/ Κλινική πρακτική άσκηση) να εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας και της Διατροφής για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, π.χ. νεογνών, βρεφών, παιδιών, και εφήβων, αθλουμένων καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το αντικείμενο δε, των σπουδών τους, καλλιεργεί επίσης την έρευνα υψηλού επιπέδου συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας. Σας αναφέρουμε ενδεικτικά αποσπάσματα από τα επαγγελματικά δικαιώματα του Π.Ε Διαιτολόγου όπως προκύπτουν από το Π.∆. 311/1997(ΦΕΚ Α ́, 221/29-10-1997): Ο Π.Ε Διαιτολόγος με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις στη διατροφή και την κλινική διαιτολογία, είναι σε θέση: -να σχεδιάζει, προγραμματίζει, επιβλέπει και υποστηρίζει την εκτέλεση προγραμμάτων διατροφής .... ασθενούντος πληθυσμού, νοσηλευόμενου ή μη, σε χώρους ομαδικής σίτισης. -να εκτιμά την κατάσταση θρέψης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες (εντατικής θεραπείας, μεταμοσχεύσεων κ.α) και να εφαρμόζει ειδικές μεθόδους διατροφικής υποστήριξης (εντερική, παρεντερική διατροφή). -να σχεδιάζει και επιβλέπει την εκτέλεση θεραπευτικών διαιτών, βάση ιατρικών οδηγιών. -να συντάσσει προδιαγραφές για τη βιομηχανική παραγωγή ειδικών σκευασμάτων σίτισης για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ.... ασθενείς με ειδικά διατροφικά προβλήματα). -να συμμετέχει σε επιστημονικές δραστηριότητες που αφορούν τη διατροφή, τη νόσο και την υγεία του πληθυσμού. -να εκπαιδεύει σε θέματα διατροφής και διαιτολογίας, προσωπικό που εμπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίμων. - να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε προσωπικό των κλάδων επαγγελμάτων υγείας. -να συμμετέχει τέλος στην εκπαίδευση του υγιούς πληθυσμού σε θέματα διατροφής, μέσα από προγράμματα που οργανώνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Πολύ σημαντική κρίνεται και η πραγματοποίηση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων και των μέσων, για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Δ.Υ