• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:30

    Θα πρότεινα στο σκοπό να περιληφθεί αναφορά στη συμβολή του στην επίτευξη του Ε.Ο.Δ.Υ. και έτσι να γίνει πιο σαφής η σχέση του με το σκοπό και τους στόχους του εθνικού οργανισμού.