• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:58

    Στο άρθρο αυτό δε διαφαίνεται η σχέση του Ε.Ο.Δ.Υ. (κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες) καθώς και τις δομές ΠΦΥ όσον αφορά τη στρατηγική της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας.