• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:33

    Θα μπορούσε να εξεταστεί η συμμετοχή προσώπου που θα εκπροσωπεί το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών ή επί απουσίας του επιστημονικού υπεύθυνου Περιφερειακού Αρχείου. Επίσης απουσιάζει εκπρόσωπος ασθενών με καρκίνο και συγκεκριμένα του Ελληνικού Οργανισμού Ασθενών με Καρκίνο (ΕΛΟΚ) αλλά και επαγγελμάτων υγείας που διαδραματίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ογκολογική ομάδα.