• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 00:50

    Τα κριτήρια του Ε.Ο.Δ.Υ για την αναγνώριση των κέντρων αναφοράς θα πρέπει να είναι σαφή και καθορισμένα καθώς και να περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία τόσο της αρχικής αξιολόγησης όσο και της τακτικής περιοδικής επαναξιολόγησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ο οργανισμός δύναται να επικαλείται την συνδρομή ανεξάρτητων επιστημόνων και από το εξωτερικό για την αξιολόγηση των κέντρων αναφοράς.