• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 09:18

    Η Ηλεκτρονική Υγεία και οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας απαιτούν εξειδίκευση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει Διεύθυνση Επικοινωνίας, στην οποία θα πρέπει να υπάγεται. Ο Οργανισμός παράγει έργο το οποίο θα πρέπει να γίνεται, άμεσα γνωστό σε αυτούς τους οποίους αφορά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη Διεύθυνση Επικοινωνίας. Είναι εκ των ουκ άνευ ότι θα πρέπει να υπάρχει Διεύθυνση ποιότητας και αξιολόγησης. Επίσης γενικά η απλή αναφορά των διευθύνσεων χωρίς τον αναλυτικό περιγραφικό προσδιορισμό του αντικειμένου, δεν αρκεί. Απαιτείται εκτενέστερη αναφορά στο έργο και το ρόλο των διευθύνσεων