• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 09:14

    Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι εμφανώς περιορισμένες καθώς ουσιαστικά δεν έχει κανένα λόγο στη στελέχωση των Διευθύνσεων, των επιστημονικών επιτροπών ακόμη και στον εσωτερικό κανονισμό καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον ΥΥ. Στο Δ.Σ. του ΕΙΝΕ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΕΕΧΟ (Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας), ως εκπρόσωπος του τρίτου πυλώνα της ογκολογίας, ο Πρόεδρος της ΕΕΠΑ (Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής) καθώς έχουν καθοριστική συμμετοχή αλλά και εμπειρία που θα χρειαστεί στη δημιουργία των εθνικών μητρώων νεοπλασιών και εκπρόσωπος των Νοσηλευτών, δεδομένου ότι υπάρχει στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ μεταπτυχιακό Ογκολογικής Νοσηλευτικής.