• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Παναγιωτόπουλος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:11

    Παρ. 2. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό για την αποφυγή συγχύσεων οι Διευθύνσεις γ) και στ) της Γενικής Διεύθυνσης Επιστημονικής Λειτουργίας να ονομασθούν: γ) Διεύθυνση Ετοιμότητας και συντονισμού της Απόκρισης (καθώς ρόλο στην «απόκριση» έχουν όλες οι Διευθύνσεις του Οργανισμού), στ) Διεύθυνση Επιστημονικής Στήριξης και Τεχνολογίας Πληροφοριών (η «ηλεκτρονική υγεία» είναι μέγα θέμα, κυρίως υποστήριξης του κλινικού έργου, και εκφεύγει των σκοπών του ΕΟΔΥ).