• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Παναγιωτόπουλος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 13:49

    Η ίδρυση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται προσπάθεια συσπείρωσης γύρω από το ΕΙΝΕ όλου του επιστημονικού κόσμου που σχετίζεται με τον καρκίνο (π.χ. σύνθεση ΔΣ), και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Αυτό, όμως, πρέπει να ολοκληρωθεί με ειδικότητες επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας καθώς και εργαστηριακές σχετικές ειδικότητες. Η απουσία τους είναι κραυγαλέα, παρότι μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του ΕΙΝΕ σχετίζεται με την πρόληψη, τη μεθοδολογία τεκμηρίωσης, πληθυσμιακά προγράμματα κλπ.. Σε σχέση με αυτό, προβληματίζει η πρόβλεψη ότι ο Προέδρος του ΕΙΝΕ πρέπει να είναι κάτοχος περιορισμένων μόνο ειδικοτήτων που αφορούν τον καρκίνο και να διαθέτει κλινική εμπειρία ως απαραίτητα προσόντα. Αυτό είναι αδικαιολόγητα και ασύμφορα περιοριστικό και θα πρέπει να τροποποιηθεί περιλαμβάνοντας επίσης επιδημιολογία και συναφείς ειδικότητες καθώς και εργαστηριακές ειδικότητες. Προβληματίζει επίσης η αρμοδιότητα 12 ως προς το σκέλος της συμμετοχής σε προγράμματα βασικής έρευνας και κλινικών δοκιμών. Δεν νομίζω ότι ένας παρόμοιος φορέας είναι κατάλληλος για αυτά. Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον συντονισμό και την υποστήριξη άλλων δομών (όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κλινικές) καθώς και σε πληθυσμιακές μελέτες που τόσο λείπουν από τη χώρα μας.