• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 13:47

    07/09/2018 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ Με το παρόν υπόμνημα θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη δύο κύρια αιτήματα του ιατρικού προσωπικού που εργάζεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ: 1. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας μας στο νέο οργανισμό (ΕΟΔΥ) 2. Παραμονή όσων ιατρών το επιθυμούν, με το ισχύον καθεστώς πλήρους μη αποκλειστικής απασχόλησης Θεωρούμε ότι τα παραπάνω αιτήματα είναι δίκαια δεδομένου ότι: • Εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον μας, επιλεγήκαμε και τελικά προσληφθήκαμε στον οργανισμό υπογράφοντας συμβάσεις που καθόριζαν τη σχέση εργασίας ως πλήρους μη αποκλειστικής απασχόλησης. Έκτοτε και με βάση αυτό διαμορφώθηκαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές, προσωπικές και οικονομικές συνθήκες που διέπουν τη ζωή μας. Οι όροι της σύμβασής μας και οι επενδύσεις που πάνω σε αυτή κάναμε έως τώρα καθόρισαν στην πορεία και επιλογές που πολλοί από εμάς έχουν κάνει, όπως για παράδειγμα παραιτήσεις από θέσεις ΕΣΥ ή από άλλες θέσεις που είχαμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε και να προσληφθούμε. Η ανατροπή αυτού του καθεστώτος στο σημερινό περιβάλλον με τις γνωστές μη ευνοϊκές οικονομικές και επαγγελματικές συνθήκες, μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και προσφοράς στον τομέα της Δημόσιας Υγείας μας εκθέτει στην αβεβαιότητα και την εργασιακή ανασφάλεια. • Η ιδιωτική μας δραστηριότητα αφορά στην άσκηση κλινικού έργου που λόγω της φύσης της εργασίας μας στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέα δημόσιας υγείας, σε καμία περίπτωση δεν υπαινίσσεται σύγκρουση συμφερόντων, διότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν αποτελεί για εμάς «δεξαμενή» ασθενών. Αντίθετα η διατήρηση υψηλού επιπέδου άσκησης της κλινικής ιατρικής εξασφαλίζει αφενός την επιστημονική αρτιότητα και σε βάθος κατανόηση νοσημάτων και καταστάσεων, που αποτελούν αντικείμενο επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης, αφετέρου μας παρέχει τα απαιτούμενα εφόδια και διασφαλίζει την κοινή βάση επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κλινικούς γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, που αποτελούν τους αποδέκτες των κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων που εκδίδονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ. • Η ιδιωτική μας δραστηριότητα δεν παρακώλυσε σε καμία περίπτωση τα καθήκοντά μας στον οργανισμό, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή μας σε ποικίλες δράσεις και παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, από την παρουσία μας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή σε συνέδρια, ομιλίες, ομάδες εργασίας. Επιπρόσθετα ικανός αριθμός ιατρών απετέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν σημεία αναφοράς της χώρας για θέματα δημόσιας υγείας σε διεθνές επίπεδο. • Ο οργανισμός αξιοποίησε τις κλινικές μας δεξιότητες σε πολλές περιπτώσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κρίσεις δημόσιας υγείας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες και του εμβολιασμού ευάλωτων πληθυσμών για την αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων. Παράλληλα οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ συμμετείχαν ενεργά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που έπληξαν τη χώρα, όπως πυρκαγιές στην Ηλεία και στο Μάτι, σεισμός στην Κεφαλονιά, πλημμύρες στη Μαγούλα και τη Μάνδρα παρέχοντας κλινικό έργο. • Το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ και ειδικότερα το ιατρικό προσωπικό είναι αυτό που από την ίδρυση του οργανισμού, έχει στηρίξει την εφαρμογή και την εξέλιξη δράσεων και επιστημονικών πεδίων και σε πολλές περιπτώσεις με εκ του μηδενός δημιουργία τομέων εφαρμογής δημόσιας υγείας. Συνεπώς σε αυτή την εξελικτική πορεία υπήρξε αμοιβαία επένδυση στη διεύρυνση των γνώσεων του ιατρικού προσωπικού που επεκτείνονται από τη δημόσια υγεία έως την απόκτηση εξειδικεύσεων όπως αυτή της λοιμωξιολογίας με την προοπτική της προστιθέμενης αξίας. • Κατά τη διάρκεια της πολυετούς προϋπηρεσίας μας έχουμε υπηρετήσει σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και αποτελούμε τους εκπροσώπους του φορέα σε αντίστοιχα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ενώ παράλληλα συμμετέχουμε στην υλοποίηση κοινών ευρωπαϊκών δράσεων και προγραμμάτων. • Κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας μας επισημαίνουμε ότι η ενασχόλησή μας ήταν αποκλειστικά επιστημονική, χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες πλην αυτών που αφορούσαν στα επιστημονικά αντικείμενα ευθύνης μας και χωρίς καμία ανάμειξη σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι η διασφάλιση του δικαιώματος εργασίας στο νέο οργανισμό ΕΟΔΥ, όσων ιατρών το επιλέξουν, με το ίδιο εργασιακό καθεστώς, δηλαδή πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης, πρέπει να προβλέπεται και να κατοχυρώνεται ρητά στο προς ψήφιση νομοσχέδιο και να μην παραμείνει ως εκκρεμότητα με το χρονικό ορίζοντα των δύο ετών και τη διαδικασία έγκρισης υπηρεσιακών συμβουλίων, που οδηγεί έναν επιστημονικό κλάδο σε ομηρία και καλλιέργεια σχέσεων εξάρτησης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Ειδικότερα, προτείνουμε να ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις για τους ιατρούς, ώστε όσοι το επιθυμούν να λάβουν προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( ΙΔΑΧ) μέχρι συνταξιοδοτήσεώς τους και να διατηρήσουν τη δυνατότητα άσκησης κλινικού έργου σε ιδιωτική βάση, καθώς δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Εξάλλου, ανάλογες διατάξεις έχουν προβλεφθεί σε παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Επίσης για όσους το επιθυμούν να υπάρχει η δυνατότητα μετάταξης. Ομάδα Ιατρών ΚΕΕΛΠΝΟ