• Σχόλιο του χρήστη 'Ιορδάνης Παρασκευάς' | 8 Μαΐου 2019, 11:26

    Η ανωνυμία είναι ουσιώδης για την προστασία των ατόμων-χρηστών ουσιών και για το αίσθημα ασφάλειας που θα πρέπει να νιώθουν, ώστε να χρησιμοποιούν τους ΧΕΧ. Η πρόβλεψη για την καταγραφή των στοιχείων τους ίσως λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται α) έντονη διαβεβαίωση ότι το μητρώο δημιουργείται αυστηρά και μόνο για τους λόγους της παρ. 1 του αρ. 5 και β) να μειωθούν οι πληροφορίες που ζητούνται. Συγκεκριμένα, ως προς την παρ. 4 του αρ. 5: Σχετικά με την υποπαράγραφο Α., να ζητείται μόνο το όνομα και ίσως τα δύο πρώτα γράμματα μόνο του επιθέτου. Σχετικά με την υποπαράγραφο Δ., όμοια με την υποπαράγραφο Α., να ζητούνται μόνο τα δύο πρώτα γράμματα των ονομάτων μητέρας και πατέρα. Σχετικά με την υποπαράγραφο Η., επειδή αρκετά σημαντικό μέρος των ατόμων-χρηστών είναι άστεγοι, να μετατραπεί σε στοιχεία στέγασης. Τέλος, να προστεθεί μία παράγραφος που να τονίζει ότι η άρνηση για καταγραφή των στοιχείων τους, από τα άτομα-χρήστες δυνάμει λήπτες υπηρεσιών των ΧΕΧ, δεν τα αποκλείει από να λάβουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρ' όλα αυτά ενθαρρύνεται.