• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 9 Μαΐου 2019, 08:39

    Οι προβλέψεις είναι απόλυτα ορθές και επιλύονται σοβαρά ζητήματα που είχαν προκύψει κατά την διαδικασία μεταφοράς των προς εξέταση ασθενών. Η προβλεψη για την παρέμβαση του αρμόδιου εισαγγελέα εξασφαλίζει την ασφάλεια της διαδικασίας και αποφεύγονται καταχρηστικές ενέργειες των εμπλεκόμενων.