• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Χιώτης' | 9 Μαΐου 2019, 17:53

    Χρειάζονται διευκρινίσεις στην παράγραφο 5. Όλες οι ψυχιατρικές καταστάσεις που αναφέρονται εκεί (άνοια, αναπτυξιακές διαταραχές) μπορεί κατά περιόδους να παρουσιάζουν σοβαρά ψυχιατρικά συμπτώματα. Θα ήταν καλό να διευκρινιστεί ότι όσο υφίστανται αυτά τα συμπτώματα μπορεί να γίνει ακούσια νοσηλεία. Αλλιώς μπορεί να αποκλειστεί η θεραπεία τους.