• Σχόλιο του χρήστη 'Μυρτώ Παπακωνσταντίνου' | 16 Μαΐου 2019, 11:39

    Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επιβάλλει πιο έντονα από πριν την λογική της καταστολής και του ιδρυματισμού. Η λογική του ιδρυματισμού δεν είναι σίγουρα η λύση στο πρόβλημα, αντιθέτως που θα το εντείνει . Η μόνη ίσως ρεαλιστική λύση απέναντι στον τεράστιο αριθμό των ακούσιων νοσηλειών είναι μια κοινοτικά βασισμένη και πιο ολοκληρωμένη εναλλακτική προσέγγιση που θα ενέχει στοιχειά σεβασμού στα δικαιώματα των ανθρώπων και στην αυτονομία τους. Γενικότερα οφείλετε να δείτε πιο σφαιρικά πιο κοινωνικά και ανθρώπινα το θέμα.