• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ' | 16 Μαΐου 2019, 13:30

    Όντως η διάκριση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών δομών ψυχικής υγείας δεν θα έπρεπε να υπάρχει ακόμα και στο θέμα της ακούσιας νοσηλείας. Μάλλον θα έπρεπε να προσανατολιστεί η συζήτηση στις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η δομή ψυχικής υγείας, δημόσια ή ιδιωτική, για να έχει τη δυνατότητα να νοσηλεύσει ασθενείς που μπορεί να χρειαστούν αντιμετώπιση αλλά και διερεύνηση (π.χ. δυνατότητα εξετάσεων αίματος, δυνατότητα απεικονίσεων, διασυνδετική). Αρκετοί από τους ασθενείς αυτούς χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομειακό περιβάλλον.