• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ' | 16 Μαΐου 2019, 14:48

    Καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει το θέμα και το είδος της νοσηλείας των ασθενών με άνοια και αναπτυξιακές διαταραχές καθώς η πλειοψηφία των ασθενών δεν έχουν πρακτικά την ικανότητα να λάβουν απόφαση και ταυτόχρονα είναι ομάδες του πληθυσμού με αυξημένη ανάγκη αρκετές φορές για ιατρονοσηλευτική φροντίδα, σε επείγουσα ή μη βάση, σε οργανωμένο πλαίσιο.