• Σχόλιο του χρήστη 'Χάρης Βαρουχάκης' | 18 Μαΐου 2019, 13:15

    Έγκυρη απάντηση στο ερώτημα εάν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν τα εναπομείναντα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, δεν μπορεί να δοθεί εάν προηγουμένως δεν υλοποιηθούν τα δυο ερευνητικά προγράμματα που μάταια εδώ και χρόνια έχω προτείνει .Δηλαδή: Ένα πρόγραμμα που θα αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των αναγκαίων επιδημιολογικών δεδομένων μετά το κλείσιμο κάποιου από τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία που έκλεισαν( π.χ. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου ή Χανίων ή Κέρκυρας.). Και ένα δεύτερο Πρόγραμμα: Λειτουργία Τομέα με την επιλογή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής εντός της οποίας υπάρχουν ήδη και λειτουργούν όλες οι βασικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας , περιλαμβανομένης και Μονάδας Ψυχικής Υγείας που λειτουργεί σε ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ( Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ή ,εναλλακτικά , στο Δρομοκαϊτειο.) Στόχος του Προγράμματος είναι να καταδείξει ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η Μονάδα του Ψυχιατρείου να καταργηθεί και τις υπηρεσίες που παρέχει εκείνη να αναλάβουν οι άλλες ..