• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Αλεβίζος' | 18 Μαΐου 2019, 17:40

    Το κείμενο γενικώς χρήζει φιλολογικής επεξεργασίας από κλασικό φιλόλογο, διότι δεν έχει τη σαφήνεια και τη λεκτική κομψότητα νομικού κειμένου. Συχνά διακρίνονται περιττολογίες και πληθωριστική φρασεολογία, ασάφεια, ατελής διαχωρισμός δευτερευουσών προτάσεων κ.ά. Το κείμενο θα διαβαστεί πολλάκις και η ορθή διατύπωση και η εννοιολογική πληρότητα είναι απαραίτητα για την εγκυρότητά του και αποφυγή αρνητικού σχολιασμού. Άρθρο 01. Η θεραπεία στην κοινότητα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα της κοινοτικής θεραπείας, θα επιφέρει πρόσμειξη διαφορετικού κλινικού υλικού, θα εισαγάγει καταναγκαστικές θεραπευτικές πρακτικές, θα δυσχεράνει τη θεραπευτική σχέση και θα παραβλάψει τη «θεραπευτική συμμαχία», ενώ δεν αναμένεται να μειώσει τη συχνότητα των ακούσιων νοσηλειών. Η αίτηση για ακούσια νοσηλεία αφορά σε ασθενείς με σοβαρή ψυχοπαθολογία, ενδεχόμενα με επικινδυνότητα, που δεν θα μπορούν να θεραπεύονται στην κοινότητα, ενώ οι κατάλληλοι για θεραπεία στην κοινότητα σπάνια χρήζουν ακούσιας νοσηλείας. Βασίλειος Αλεβίζος τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Ν. 2071/92 για την ακούσια νοσηλεία