• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Εμμανουηλίδου' | 18 Μαΐου 2019, 19:57

    Άρθρο 12.2 Σχετικά με το “Ο καθού η αίτηση μπορεί να παρίσταται με δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 , ενώ μπορεί επίσης να παρασταθεί και με ψυχίατρο, ως τεχνικό σύμβουλο” να συμπληρωθεί: “ή με κλινικό ψυχολόγο της επιλογής του”, καθώς η εν λόγω ειδικότητα είναι παγκόσμια αρμόδια για ψυχιατρικού τύπου κρίσεις σε γνωμοδοτικό και θεραπευτικό επίπεδο και διασφαλίζεται έτσι η διεπιστημονικότητα του συστήματος περίθαλψης.