• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Εμμανουηλίδου' | 18 Μαΐου 2019, 19:21

    Άρθρο 18 Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής υγείας δύναται να διευκολύνει την (μετ)εκπαίδευση προσωπικού, αλλά και ανάπτυξης των δομών ολοκληρωμένης φροντίδας, σ' αυτές τις κατευθύνσεις παρέμβασης στην κρίση προ της νοσηλείας (στην οικία ή την οικογένεια) βάσει της μακρόχρονης εμπειρίας του σ' αυτόν τον χώρο και του ειδικού 2ετούς εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης, που διεξάγει πλέον και επίσημα από το 2018.