• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Εμμανουηλίδου' | 20 Μαΐου 2019, 11:31

    Εκ τεχνικής παραδρομής το ανηρτημένο από εμένα ατομικά σχόλιο στο 1ο άρθρο φαίνεται ότι είναι "για το Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας". Αυτό δεν ισχύει, παρακαλώ να θεωρηθεί ατομικό μου σχόλιο.