• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Κακαβούλιας' | 20 Μαΐου 2019, 11:18

    ΓΕΝΙΚΑ Χρειάστηκε να περάσουν 27 χρόνια για να αποτολμηθεί αυτό που έπρεπε να επανεκτιμηθεί μετά από εμπειρία 5-7 ετών το πολύ, καθώς οι βελτιώσεις ήταν επιβεβλημένες από πολύ νωρίς. Η ακούσια ψυχιατρική θεραπεία στην κοινότητα θεσμοθετείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και είναι μια ουσιαστική εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση ,που στην πράξη γινόταν (δηλ. η ακούσια εξέταση, εφόσον κρινόταν κλινικά ότι απαιτείται θεραπεία, οδηγούσε σε θεραπευτική συνεργασία) από πολλούς συναδέλφους σε ΚΨΥ και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με μόνο στήριγμα την οικοδόμηση θεραπευτικής συμμαχίας με τον πάσχοντα άνθρωπο και το συγγενικό υποστηρικτικό του περιβάλλον και φυσικά χωρίς καμιά νομική θωράκιση για καμιά πλευρά. Η ουσιαστική χρήση και η ανάδειξή της προς όφελος των ανθρώπων για τους οποίους κινείται αυτή η διαδικασία απαιτεί ως ελάχιστη προϋπόθεση τις υποδομές και την εκπαιδευμένη στελέχωση, αλλά και την τροποποίηση στάσεων σε πολλά επίπεδα ( εισαγγελία ,δικηγόροι, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση που εύκολα συνιστούν ακούσια διαδικασία ,χωρίς καν να θέτουν υπόψη των τοπικών ΜΨΥ τα δεδομένα για συμβουλευτική πρόταση). Θα έπρεπε να είχαν τεθεί στη διάθεση των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση: Ι. τα ονόματα των μελών της επιτροπής κατάρτισης του νομοσχεδίου και οι κλάδοι/θεσμοί προέλευσής τους και ΙΙ. οι θέσεις α) της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας β) της ψυχιατρικής παν/κής κοινότητας .