• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Εμμανουηλίδου' | 20 Μαΐου 2019, 11:26

    Είναι απόλυτα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η πρόταση του νόμου πρέπει να αναφέρεται στο θέμα της παρέμβασης σε μια οξεία κρίση και να μην επεκτείνεται σε "παρακολούθηση" φερόμενων ως ασθενών στα σπίτια τους, εκτός αυτής. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε τραγική παραβίαση των δικαιωμάτων του, για όλους τους λόγους που έχουν αναφερθεί. Το νέο ΣχΝ θα είχε μόνο τότε μια αξία, αν στο πνεύμα και την πράξη του διασφαλίσει την αποφυγή ψυχιατρικών νοσηλειών, στο βαθμό που τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οι οικογένειές τους, μπορούν να πάρουν επαρκή ψυχοθεραπευτική φροντίδα και αποτελεσματική συνοδεία στην κρίση εκτός αυτών, είτε στο σπίτι τους (βλ. Ανοιχτός Διάλογος, Seikulla), είτε σε κέντρα ψυχικής υγείας (βλ. Ν. Σχολή της Χαϊδελβέργης, A. Retzer) από εξειδικευμένο προσωπικό. Σ' αυτή τη βάση τοποθετούμαι και στα υπόλοιπα σχόλιά μου.