• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Κακαβούλιας' | 20 Μαΐου 2019, 11:10

    Δηλ. στη φάση της εισαγωγής η ενημέρωση του εξεταζόμενου ανθρώπου κι όχι στη φάση των γνωματεύσεων. Να γίνει σαφές. Βλέπε και αρ.12 παρ.1.