• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Χατζή' | 20 Μαΐου 2019, 12:05

    Θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι λόγοι αδυναμίας του φερόμενου ως ασθενή να υπογράψει το έγγραφο. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού δικηγόρου θα πρέπει αυτός να διορίζεται αυτεπάγγελτα. Σε καμία περίπτωση ο φερόμενος ως ασθενής δεν θα πρέπει να μένει νομικά ακάλυπτος.