• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Χατζή' | 20 Μαΐου 2019, 20:01

    1. Προτείνεται η συνεδρίαση να γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες, καθώς κάθε επιπλέον μέρα νοσηλείας εν αναμονή της απόφασης, υπό τις παρούσες συνθήκες και χωρίς δραστική αναβάθμιση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ), ενδέχεται να προκαλεί περαιτέρω ψυχική οδύνη στον φερόμενο ως ασθενή. Επίσης αντίγραφο της αίτησης πρέπει να επιδίδεται και στο δικηγόρο του φερόμενου ως ασθενή. 2. Ο φερόμενος ως ασθενής πρέπει να έχει το δικαίωμα να διορίσει δικηγόρο και επί αδυναμίας αυτός να διορίζεται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα. 3. Οφείλεται να προβλέπεται αποζημίωση του φερόμενου ως ασθενή στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης για ακούσια θεραπεία. 4. Η αίτηση πρέπει να μπορεί να γίνει και από το δικηγόρο του φερόμενου ως ασθενή. 5. Ο εισαγγελέας που θα ασχολείται με αυτά τα θέματα θα πρέπει να είναι άριστα καταρτισμένος πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας. 6. Επιπλέον, προτείνεται όπως οι συνεδριάσεις γίνονται σε δικαστική αίθουσα κεκλεισμένων των θυρών αντί για ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας εντός ΜΨΥ. Το σημείο αυτό θεωρείται κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς οφείλουν να είναι διακριτά τα όρια της δικαστικής διαδικασίας από αυτά της νοσηλείας. Στην περίπτωση της ακρόασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ο φερόμενος ως ασθενής παρίσταται ως πολίτης, όχι ως ασθενής – οπότε λόγοι αξιοπρέπειας υπαγορεύουν την αντιμετώπιση του φερόμενου ως ασθενούς ως πολίτη, όχι ως ασθενούς. Επιπλέον, είναι ορατό το ενδεχόμενο εκφοβισμού και μη αντικειμενικής κρίσης του φερόμενου ως ασθενή, στοιχείων απαράδεκτων σε μια δικαστική διαδικασία, λόγω της παρουσίας του στο περιβάλλον της ΜΨΥ. Κατερίνα Χατζή : Μέλος του υπό σύσταση σωματείου ΔΑΛΥΨΥ( Δράση – Αλληλεγγύη Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας)